Kort verslag van de jaarvergadering op 6 april 2022.

Tijdens deze vergadering werden het jaarverslag en het financieel verslag van 2021 behandeld. Dank zij een aantal meevallers ziet het financiële plaatje er niet slecht uit. Beide verslagen werden door de vergadering goed gekeurd.

Bij de bestuursverkiezing waren aftredend de hr Aad Overvliet en de hr Ad Rijkers. Beiden hadden hun maximale zittingstijd bereikt en waren statutair niet meer herkiesbaar. 
Aftredend en herkiesbaar was mevr. Marij Emons. Als kandidaat had zich mevr. Hilda Langens aangemeld. De dames werden per acclamatie resp. herbenoemd en benoemd. De vergadering ging ermee accoord dat het bestuur in onderling overleg de diverse functies verdeeld.

Na de bestuursverkiezing kreeg de hr. Noud van Vugt het woord.
Noud kwam namens het hoofdbestuur van KBO Brabant. 
Hij memoreerde de vele verdiensten van Aad voor de KBO:
– 9 jaar voorzitter KBO Landhorst.
– Bij het uittreden van KBO Brabant uit de Unie KBO, was Aad de man die voor KBO Brabant de verzekeringen op een rijtje zette. En daarna was hij binnen het helpdeskteam dé verzekeringsexpert.
– Hij was ook al die tijd lid van de seniorenraad van gemeente Sint Anthonis.
Voor al deze verdiensten had Noud de speld met gouden stip (en de bijbehorende oorkonde) van KBO Brabant meegebracht om deze Aad op te spelden.
Noud richtte ook een woordje aan Ad. Waarbij hij aangaf dat hij Ad, enkele jaren geleden, deze speld al had opgespeld bij zijn aftreden als penningmeester van de kring.

Met een enveloppe en een bloemetje werden de aftredende heren vervolgens “naar huis gestuurd”.
Maar ook Marij werd met een bloemetje bedankt voor al het werk dat zij in de afgelopen periode in het bestuur (als secretaris) verzet heeft.

Na de pauze werd de eerste aflevering van de TV-serie uit de jaren tachtig van de vorige eeuw
“Dagboek van een herdershond” vertoond. 

De foto’s bij dit verslag zijn genomen door de hr Piet Hendriks.

Bestuur KBO tot 6-4-2022