Één formulier voor opgave voor meerdere activiteiten.

 • De betreffende activiteit invullen. Eventueel met datum.
 • Uw naam zoals deze bij de ledenadministratie bekend is.
 • Bij opmerkingen bijv. vermelden:
                             – eigen vervoer,
                             – ruimte voor … aantal personen.
                             – dieet voor ..
Formulier om op te geven voor diverse activiteiten.
 • Activiteit 1 invullen
 • Activiteit 2 invullen