De ontmoetingsruimte.

Door Pantein-wonen werden in 2005 aan de Kievitshof een aantal verouderde woningen gesloopt en werd op dezelfde plaats een “Woon-Zorg-Complex” gebouwd.

Een onderdeel van dit complex is de ontmoetingsruimte. 
De bedoeling hiervan was dat dit een ontmoetingsplek zou zijn voor de (hoofdzakelijk oudere) bewoners.

De exploitatie werd, met ondersteuning van een beroepskracht van Pantein, uitgevoerd door vrijwilligers van Stichting LOL (Leefbaarheid Ouderen Landhorst). Deze zorgden er ook voor dat er diverse activiteiten plaats vonden.

Toen bij Pantein een flinke bezuinigingsronde werd gehouden verdween de beroepskracht. Later werd Pantien-wonen overgenomen door Woningcorporatie Mooiland. Waarna stichting LOL de ruimte huurde van Mooiland en de exploitatie voor haar rekening bleef nemen. 

Omdat de aard van de bewoners geleidelijk wijzigde hadden zij steeds minder behoefte aan de ontmoetingsruimte en werd deze hoofdzakelijk nog bezocht door andere (bejaarden) welke niet in het complex woonden. Daarom is in 2019 de stichting LOL opgeheven en heeft de KBO de exploitatie van de LOL overgenomen. Gelukkig bleven de vrijwilligers de ontmoetingsruimte trouw en gingen zij onder de KBO gewoon door. 

Klik hier om te zien welke activiteiten er momenteel in de ontmoetingsruimte zijn.
Klik hier voor de statistieken van het gebruik in 2021.(alleen voor leden)

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de ontmoetingsruimte kunt u contact opnemen met de coordinator:
Mevr. Marja van Apeldoorn. Tel. 06-5538297