Kort verslag van de gezellige avond op:
donderdag  27 oktober 2022.
Door Ad Rijkers. Foto’s Piet Hendriks

Wat vooraf ging:

Enkele jaren geleden werd er in het Land van Cuijk een stichting opgericht om te komen tot een glasvezelnet in het land van Cuijk.
Er werden “ambassadeurs” gezocht welke de inwoners konden voorlichten.
Ook werden er op diverse plaatsen voorlichtingsbijeenkomsten gehouden.
Tijdens deze bijeenkomsten kon men intekenen voor aansluiting op een eventueel aan te leggen glasvezelnet.
Bij deze intekening kon men aangeven naar welke vereniging een eventuele bonus overgemaakt kon worden.
In Landhorst werd op deze bijeenkomst door de aanwezigingen Vereniging Peelbelang als begunstigde opgegeven.
Peelbelang zou dan t.z.t. een bestemming zoeken voor een eventueel te ontvangen bedrag als het glasvezelnet aangelegd zou worden.
Dit glasvezelnet kwam er en Peelbelang ontving ongeveer 6.000 euro bonus.
Peelbelang verdubbelde dit bedrag en stelde dit potje ter beschikking aan de ingestelde commisie “Vitaal Landhorst”.
Deze commissie stelde de voorwaarden op waaraan activiteiten moesten voldoen om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit potje.
Één van de voorwaarden was dat de activiteit ten dienste moest staan van álle inwoners van Landhorst.
KBO Landhorst had een bijdrage gevraagd van 750 euro (het maximale per activiteit) voor het organiseren van een gezellige avond voor álle ouderen uit Landhorst.
De commissie oordeelde positief over deze activiteit, en zodoende ging de avond door.

De avond.

In de loop van de middag had het bestuur m.b.v. een aantal vrijwilligers de grote zaal van de Stek omgetoverd tot een gezellige zaal.
We werden ontvangen met een lekker bakje koffie/thee met een stukje vlaai.
Daarna opende de voorzitter van de KBO de avond door een kleine uitleg te geven van een en ander, en door iedereen van harte welkom te heten.
Daarna gaf zij Pansij de gelegenheid om een en ander te vertellen over haar schoonheidssalon “LAVENDER’S BLUE”.
Daarna was het woord aan Gerard van Kol om verder de avond te vullen.

Gerard stelde zich voor als een man die in diverse orkestjes had gespeeld als drummer en zanger. Later heeft hij zich toegelegd op het schrijven van liedjes over Liesel en ook in het Liesels dialect. Deze bracht hij ook ten gehore. Hieruit bleek wel dat “Lijssel” hem erg aan het hart gaat. Hij praatte de liedjes met leuke  anekdotes/grappen aan elkaar. Dit deed hij ook in het Liesels dialect. Ik moet eigenlijk schrijven “Lijssel en Lijsselse proat”. Ondertussen werd er door de vrijwilligers gezorgd voor een drankje en een hapje. (lekker man) Tussen de Lijsselse liedjes door zong Gerard ook wat verzoeknummers en werd het echt een gezellige boel. Zo rond kwart over tien kwam er een einde aan een avond, waar 54 mensen (leden en niet-leden) van genoten hebben.

Rest mij om het bestuur van de KBO te danken voor het organiseren (en uitvoeren) van deze voortteffelijke avond.