Algemene jaarvergadering op 24 juni 2021.

Volgens de statuten moeten we uiterlijk in de maand juni de jaarvergadering houden.

De agenda, het verslag van de vorige vergadering en het jaarverslag is bij de nieuwsbrief gevoegd.
(In boekvorm) De verslagen kunt u ook vinden op de website.
Voor het financieelverslag en het verslag van de kascommissie moet u inloggen. (www.kbo-landhorst.nl)

Nu zijn er twee mogelijkheden:
 1.  De corona-maatregelen laten nog geen fysieke vergadering toe.
 2.  De corona-versoepelingen zijn zodanig dat we fysiek kunnen vergaderen.

Het bestuur stelt de volgende werkwijze voor:
* Ieder die deel wil nemen aan een eventuele fysieke vergadering geeft dit vóór 17 juni door aan het secretariaat met vermelding van haar/zijn e-mail adres.
Dit kan per e-mail, telefoon of het invullen en verzenden van het formulier op de website.
Ieder die zich opgegeven heeft ontvangt voor 20 juni per e-mail bericht of de fysieke vergadering wel of niet doorgaat, en de locatie.

(Er zijn helaas geen aanmeldingen binnengekomen. Dit betekent dat alleen het bestuur bij deze vergadering fysiek aanwezig zal zijn.)

* Ieder die vragen of opmerkingen heeft kan deze per e-mail, vóór 10 juni, doorgeven aan het secretariaat.Deze zullen dan, anoniem, (met eventueel antwoord van het bestuur) op de website geplaatst worden.
Zodat ook de andere leden deze kunnen beoordelen en er met het stemmen rekening mee kunnen houden.
* Als u niet op de eventuele fysieke vergadering komt kunt u stemmen via de website.

Opmerking: wilt u in deze gebruik maken van de website dan moet u wel inloggen.

Klik hier voor de agenda van de vergadering.(+ het stembiljet)  (Alleen voor leden!)

Klik hier voor de binnengekomen vragen en/of opmerkingen. (Alleen voor leden)

Klik hier om u aan te melden voor de eventuele fysieke vergadering.

Klik hier voor het verslag van de vorige jaarvergadering. (Alleen voor leden)