KBO-Landhorst. Jaarvergadering 2020. 

 Volgens de statuten moet er voor het einde van de maand April een jaarvergadering gehouden worden waar in ieder geval het jaarverslag en het financiële verslag behandeld worden.

Omdat dit jaar i.v.m. de Corona maatregelen in Maart en April niet vergaderd kon worden omdat er geen bijeenkomsten gehouden mochten worden is er een noodwet in het leven geroepen.

Volgens deze wet kan de jaarvergadering op een alternatieve manier plaatsvinden waarbij slechts een aantal leden fysiek aanwezig zijn. Hierbij kan o.a. gebruik gemaakt worden van  volmachten, stemmen per papieren stembiljet, stemmen per formulier op de website en eventueel per e-mail.

Het bestuur stelt de vogende werkwijze voor:

 – Fysieke vergadering op  Donderdag 19 november 2020  te  20.00u in de Stek.
    Omdat we maar een beperkt aantal personen kunnen “huisvesten” is aanmelden verplicht.
    U kunt zich per telefoon en/of per e-mail vóór  10 november aanmelden bij het secretariaat.
    Tel. 0485-478811 / 06-23816984  Mail: info@kbo-landhorst.nl    
    Als er meer aanmeldingen komen dan er plaatsen zijn dan geldt
   “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

 – Komt u liever niet op de vergadering dan kunt u op de volgende manieren
    tot/met dinsdag 17 november uw stem uitbrengen:

1 – Stemmen per papieren stembiljet.
    Bij de Agenda is, per lid,  een stembiljet gevoegd wat u kunt invullen en bij een bestuurslid
     in de bus kunt doen.

2 – Stemmen per volmacht.
     Bij de agenda is een volmacht formulier gevoegd waarmee u een ander lid kunt aanwijzen
     om voor u  te stemmen.

3 – Stemmen per e-mail.
     U vult het papieren stembiljet in, en zend per e-mail een scan/foto naar  het secretariaat.

4 – Stemmen via de website. Op de website is een formulier aangemaakt wat u in kunt vullen
     en verzenden. U vindt dit formulier onder op de pagina van de Agenda.

De notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag heeft u reeds in maart ontvangen.
Zou u deze kwijt zijn dan kunt u deze ook vinden op de website.
(Route: www.kbo-landhorst.nl – Menutab KBO-LANDHORST – keuze Vereningsverslagen -keuze Jaarverslagen – Keuze Jaarverslag 2019)

Het financiële verslag kunt u ook op de website vinden. Maar omdat dit alleen voor de leden
toegankelijk is moet u eerst inloggen. (Nagenoeg dezelfde route.
Maar i.p.v. Jaarverslagen klikt u op Financiële verslagen)

Tot 8 november 2020 kunt u uw eventuele vragen en/of opmerkingen per e-mail
naar info@kbo-landhorst.nl sturen, of op papier bij Marij in de bus doen.
Deze zullen dan, eventueel met antwoord van het bestuur, op de website geplaatst worden.
(Uiteraard alleen op het voor leden toegankelijk gedeelte).

Mocht  u bezwaar hebben tegen de voorgestelde werkwijze dan kunt u dit kenbaar maken bij
een van de bestuursleden. Maar….. het bestuur beslist!

Klik hier voor de agenda van de vergadering.(+ het stembiljet)  (Alleen voor leden!)

Klik hier voor de binnengekomen vragen en/of opmerkingen. (Alleen voor leden)

Klik hier voor het verslag van de vergadering. (Alleen voor leden)