Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Zoals iedereen misschien wel weet, is de gemeente verantwoordelijk

voor de zorg  die  mensen  nodig hebben.

Dit geldt alleen voor huishoudelijke zorg,

aanpassingen, gehandicapten, jeugdzorg enz.

Als u een van deze hulpvragen nodig heeft,  wordt hiervoor

een intake gedaan door de indicatieadviseur van de gemeente.

Het betreft dus alleen huishoudelijke zorg.  

Hulp voor de lichamelijke verzorging gaat naar de ziektekostenverzekering.

Omdat er nogal wat verschillen zaten in het toewijzen van hulp

en de mensen soms weinig inbreng hadden en ook niet wisten

wat en waar ze op terug konden vallen,

is de gemeente vanaf 2015 verplicht om de mensen aan te bieden

dat er een cliëntondersteuner bij het keukentafelgesprek zit.

Vanuit de gemeente wordt bij inschrijving voor hulp,

een aanbod gedaan dat ze iemand mee mogen nemen

bij het keukentafelgesprek b.v. familie.

 

KBO Brabant heeft gemeend hier iets mee te moeten doen en heeft  alle gemeenten,

waaronder ook de  KBO’s van de  gemeente St.Anthonis gevraagd

om kandidaten te zoeken die hiervoor geschikt zouden zijn om vanuit

de ouderen organisaties ook de mogelijkheid te bieden,  

gebruik te maken van een cliëntondersteuner.

En zodoende ben ik benaderd, vooral omdat ik in dit vakgebied ruime ervaring heb.

Het is niet de bedoeling dat ik zelf zorg kan toewijzen,

maar mijn taak binnen de gemeente /KBO is om tijdens het keukentafel gesprek

mee te denken en te adviseren.

Of vooraf al samen te bekijken wat er nodig is en

of je in aanmerking zou kunnen komen.

Het is allemaal vrijblijvend en kosteloos.

U bepaalt zelf  of je wel of niet iemand nodig hebt bij het keukentafelgesprek,

maar je mag me ook bellen voor andere vragen wat zorg betreft.

Als ik U van dienst kan zijn wil ik dit graag doen.

Ik wil nog even toevoegen dat wij vanuit KBO-Brabant veel ondersteuning 

krijgen i.v.m. scholing,

maar ook in de vorm van advies en juridische ondersteuning voor cliënten als dat nodig is .

Er zijn al verschillende mensen die van mijn diensten gebruik hebben gemaakt,

maar ik heb ook begrepen dat het niet voor iedereen duidelijk was

wat jullie van mij mogen verwachten. Ik hoop dat het nu wel duidelijk is

Bel me gerust als er vragen zijn,

ik ben op dinsdag en donderdagmorgen te bereiken op Tel.0485-381886

Ben ik er niet , dan bel ik terug

 

Vriendelijke groeten,

Mw Ton van Katwijk   Cliëntondersteuner