Inkomsten KBO-Brabant

(Dit zijn de statistieken van 2017. De statistieken voor latere jaren zijn vergelijkbaar)

KBO-leden zijn lid van zowel een lokale Afdeling als van KBO-Brabant. Zij betalen voor beide verenigingen contributie. Het contributiedeel voor de Afdeling wordt door de ledenvergadering vastgesteld. De contributie voor KBO-Brabant bedraagt in 2022 € 13,00. De twee contributies worden in één keer door de Afdeling geïnd.

Daarnaast voert KBO-Brabant projecten uit die gesubsidieerd zijn door de provincie Noord-Brabant en bedoeld zijn voor álle ouderen in Noord-Brabant. Daardoor heeft KBO-Brabant een bedrag extra op de begroting. In totaal heeft KBO-Brabant daarmee per lid € 12,97 begroot voor 2017.

  Dat bedrag van € 12,97 is als volgt verdeeld (in 2017) :

 Omschrijving van de bijbehorende werkzaamheden:

Functioneren vereniging

Per lid zorgt € 4,76 ervoor dat een grote vereniging als KBO-Brabant functioneert. Daarmee hangen werkzaamheden samen betreffende:

 • Algemene Vergadering, Regionaal Beraad, Bestuur, commissies en werkgroepen
 • overleg en externe vertegenwoordigingen
 • jaarcongres
 • website
 • toepassing sociale media
 • pers en publiciteit
 • communicatie
 • wettelijke verplichtingen
Ondersteuning Afdelingen en Kringen

Per lid wordt € 3,09 besteed aan werkzaamheden voor Afdelingen en Kringen:

 • financiële bijdrage Kringen
 • vraaggerichte beleidsondersteuning
 • workshops, opleidingen, cursussen
 • verzekeringen (voor vrijwilligers, bestuurdersaansprakelijkheid, wettelijke aansprakelijkheid)
 • ondersteuning promotie en ledenwerving
 • vraagbaak voor bestuurders en kaderleden
 • tweewekelijkse digitale nieuwsbrief Actueel
 • regeling onderscheidingen en jubilea
 • uitvoering Premieplan (tot € 2.000 premie)
 • ondersteuning websites en platforms Afdelingen
 • websitebeheer voor kaderleden
 • ondersteuning lokale belangenbehartiging
 • introductie nieuwe kaderleden
 • collectieve regelingen (Buma-Stemra, Sena)
 • collectieve diensten (boekhoudsysteem, ledenadministratiesysteem, ict)
Directe dienstverlening aan leden

Een bedrag van € 2,25 per lid wordt besteed aan directe dienstverlening aan leden:

 • maandelijks ledenmagazine Ons
 • Seniorenexpo: stand, entertainment, korting
 • vraagbaak voor leden (telefoon, post, mail)
 • informatieverstrekking via website, social media
 • ledenpassen met (lokale) voordelen
 • ledenvoordeel (collectiviteitskorting: energie, zorgverzekering, webvoordeelshop)
 • organiseren van evenementen, reizen
Belangenbehartiging senioren

Per lid wordt € 0,41 besteed aan lokale, provinciale en landelijke belangenbehartiging, onder andere door:

 • overleg en correspondentie met bestuurders, politici, ambtenaren
 • samenwerking met andere partijen (VBOB, KNVG, FNV)
 • media/pers: persberichten, opiniërende artikelen, ingezonden brieven, documentaires, optredens voor tv en radio
 • (laten verrichten van) onderzoeken
Welzijn & Zorg

Een bedrag van € 1,21 per lid gaat naar:

 • opleiding cliëntondersteuning
 • juridische helpdesk cliëntondersteuners
 • opleiding vrijwillige ouderenadvisering
 • opleiding thuisadministratie
 • identiteit- en zingevingsactiviteiten (Abdijdag, kerstconcerten, studiedagen etc.)
Wonen & Mobiliteit

Een bedrag van € 0,50 per lid gaat naar:

 • opleiding woonconsulenten
 • cursus Veilig op Weg (met TLN en VVN)
 • tabletproject Ons Platform

Inkomen & Werk

Een bedrag van € 0,75 per lid gaat naar:

 • opleiding belastingservice
 • vertegenwoordiging in KNVG

 

 

 

 

Terug naar de startpagina