Wendy en Els in overleg.

Sleutel tot langer thuis(wonen).

Onder deze titel was er op 23 maart een voorlichtingsbijeenkomst in de Stek. Deze was georganiseerd door KBO-Landhorst, maar werd gepresenteerd door mevr. Wendy Huijbers van Sociom en mevr. Els van Daal van KBO-Brabant.

Voor de pauze hield Els een voordracht waar je niet echt vrolijk van werd. Zij presenteerde een aantal cijfers en grafieken over de te verwachtte toename van het aantal ouderen (met eventuele hulpvraag) en de verwachte afname van de beroepsbevolking.

Na de pauze ging Wendy hier verder op in. Zij maakte duidelijk dat je, als oudere, op tijd maatregelen moet nemen om je in te dekken voor het geval je hulpbehoevend wordt. Hierbij gaf zij uitleg over “de voorzorgcirkel”. 

Uit het verhaal van beide dames kwam duidelijk naar voren dat je echt op tijd goed moet nadenken over een aantal vragen. Zoals: kan ik hier blijven wonen? Welke aanpassingen? Verhuizen? Op wie kan ik terugvallen? 
En dat je eventueel nu maatregelen moet treffen.

 

 

De geboeide toehoorders.