Puzzel juni 2020.

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

Horizontaal: 1 wapen 5 publiek vermaak 10 knaagdier 11 voorwerp 13 voorzetsel 14 aanslibbing 16 wier 18 pausennaam 19 titel 20 nonsens 23 bijwoord 24 eetgerei 26 indien 27 windrichting 29 pl. in Duitsland 31 lof bewijzen 32 muurholte 34 rekenopgave 36 een zekere 37 haarsmeer 39 ratelpopulier 40 soort koek 41 opstootje 42 papegaai 43 afslagplaats bij golf 44 hevig 46 tongstreling 48 plezier 51 spijskaart 53 wapen 55 paling 57 boei 59 oude lengtemaat 60 houten schaats 63 mijns inziens 64 zelfkant 66 vernis 67 slaapplaats 68 vrouwelijk dier 69 pl. in Gelderland 71 nakomeling 72 metaal 73 naaktloper.

Verticaal: 1 land in Afrika 2 vragend vnw. 3 spil 4 vreemd 6 ijshut 7 muziekschijfje 8 nachtvogel 9 gemene opmerking 10 wenen 12 riem 14 deel van Engeland 15 projectieplaatje 16 grote bijl 17 soort 20 waterdoorlatend 21 sprookjesfiguur 22 herkauwer 25 doorgang 28 ongeval 30 soort schaatsen 31 reusachtig 33 Europeaan 35 afgemat 36 pl. in Gelderland 38 Bijbelse priester 42 afwezig 43 deel van Oostenrijk 45 bede 47 monarch 49 plechtige gelofte 50 vallei 52 grappenmaker 54 open ruimte 55 woonschip 56 boogbal 58 muggenlarve 61 vruchtbare plaats 62 land in Zuid-Amerika 65 scheepstouw 68 kledingstuk 70 maanstand 71 ter inzage.

 

Er worden weer enkele attenties uitgeloot voor de goede oplossingen.

 

Doe uw oplossing vóór 15 juni  bij Marij in de bus.    Of stuur Marij  een Mailtje.

 

Na 15 juni kunt u de goede oplossing vinden op onze site.

 

Mijn oplossing van de juni-puzzel: 

Door                 :