De oplossing van de November puzzel is:

 – NAJAARSSTORM –

Er zijn 12 goede oplossingen binnen gekomen voor de puzzel en wel van:
Tineke Ermers, Ria Nabuurs-Gerrits, Martha Willems, Miet Hermens, Peter Roodbeen, Marij Emons,
Truus Peeters, Jo Rijkers, Loes Rijkers, Jo Oppers, Leny Arts en Annie Kuunders.

Het bestuur heeft besloten éénmalig alle inzenders te “belonen” met een prijsje,
en dan te stoppen met het beschikbaar stellen van attenties.
(zie ook het nieuwsbericht)

Het ingevulde diagram: