27 april 2023

Functies bestuur.

Bij de eerste bestuursvergadering, na de algemene jaarvergadering, heeft het bestuur de taken en functies verdeeld.

Zie voor meer info:
ofwel de “nieuwsbrief van mei” onder de tab <BRIEFKES>,
ofwel “Bestuur” onder de tab <KBO-LANDHORST>.