18 juli 2022

Zomerstop jeu de Boules

De deelnemers hebben besloten om tot september te stoppen met deze activiteit.
Dus op woensdag 05 september te 14.00u bent u weer van harte welkom om een balletje te gooien.