17 april 2021

Jaarvergadering

Algemene jaarvergadering op 24 juni 2021.

Volgens de statuten moeten we uiterlijk in de maand juni de jaarvergadering houden.

De agenda, het verslag van de vorige vergadering en het jaarverslag is bij de nieuwsbrief gevoegd.
De verslagen kunt u ook vinden op de website. Voor het financieelverslag en
het verslag van de kascommissie moet u inloggen. (www.kbo-landhorst.nl)

Nu zijn er twee mogelijkheden:
1.  De corona-maatregelen laten nog geen fysieke vergadering toe.
2.  De corona-versoepelingen zijn zodanig dat we fysiek kunnen vergaderen.

Het bestuur stelt de volgende werkwijze voor:
* Ieder die deel wil nemen aan een eventuele fysieke vergadering geeft dit vóór 17 juni door aan het secretariaat met vermelding van haar/zijn e-mail adres. Dit kan per e-mail, telefoon of het invullen en verzenden van het formulier op de website. Ieder die zich opgegeven heeft ontvangt voor 20 juni per e-mail bericht of de fysieke vergadering wel of niet doorgaat, en de locatie.
* Ieder die vragen of opmerkingen heeft kan deze per e-mail, vóór 10 juni, doorgeven aan het secretariaat. Deze zullen dan, anoniem, (met eventueel antwoord van het bestuur) op de website geplaatst worden. Zodat ook de andere leden deze kunnen beoordelen en er met het stemmen rekening mee kunnen houden.
* Bij de nieuwsbrief ontving u ook een stembiljet. Als u niet op de eventuele fysieke vergadering komt kunt u dit vóór 23 juni inleveren bij het secretariaat. U kunt ook stemmen via de website.

Opmerking: wilt u in deze gebruik maken van de website dan moet u wel inloggen.

Kijk voor meer gegevens op: KBO-LANDHORST  – Jaarvergadering 2021 .